alat za hvatanje


alat za hvatanje
• gripper

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.